Sběrná služba

Provozujeme vlastní Pelmi sběrnou službu z dálného východu přímo do našich skladů v Čechách a na Moravě. Ostatní světové relace v síti našich partnerů.

Celní služby

Služby celní deklarace jsou určeny pro všechny společnosti, které vyvážejí nebo dovážejí zboží z území mimo Evropskou unii. Veškeré zboží vyvážené nebo dovážené z/do třetích zemí musí být přepravováno pod celním dohledem po celou dobu přepravy.

Pojištění

I přes maximální péči všech zúčastněných stran přepravního procesu se mohou vyskytnout nenadálé situace, jež zapříčiní vznik škod (na zboží, na dopravním prostředku atd.). Není proto dobré toto nebezpeční podceňovat.

Specializovaná přeprava

Zajistíme bezpečné a efektivní doručení téměř všemi druhy specializované dopravy.