Naše společnost Vám zajistí hladký průběh celního řízení a bude nápomocna v praktickém řešení celé celní problematiky. Zajistíme právní zastoupení a ochranu, jak ve sporech s celní správou, tak v případných soudních správních sporech uznávaným odborníkem na zákon o správě daní a poplatků, celní zákon, zákonu o DPH atd.

 • Jsme držiteli certifikátu AEOF vydaného Celní správou ČR
  (Oprávněný hospodářský subjekt, Authorised Economic Operator secure)

 • Vyclíváme na největších kontejnerových terminálech v ČR a dalších místech v ČR
  (Metrans Praha Uhříněves, Mělník, Česká Třebová, Ústí nad Labem, Lovosice, Ostrava, Letiště Ruzyně)

 • Dlouholeté zkušenosti s celním řízením

 • Umíme veškeré celní režimy

 • BREXIT – zajistíme kompletní celní odbavení s Velkou Británií

 • Celní odbavování svršků při stěhování osob z/mimo EU
 • Vystavování a ukončování T2L, T2LF

 • Vystavení tranzitních dokladů

 • Neutralizace dokladů
 • Zajištění a ručení za celní dluh
 • Zprostředkování platby cla za zákazníka
 • Zpracování výkazu INTRASTAT
 • Provozování celního skladu
 • Provozování dočasného skladu pod celním dohledem

 • Využití zjednodušených postupů v celním řízení (volný oběh, schválený příjemce/odesilatel/vývozce, centralizované celní řízení)

 • Získání osvědčení o původu zboží
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
 • Získání registračního a identifikačního čísla hospodářského subjektu (číslo EORI)
 • ATA karnet
 • Závazné / nezávazné informace o sazebním zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)

 • Získání registračního a identifikačního čísla hospodářského subjektu (číslo EORI)

 • Poradenství v oblasti celní problematiky

Máte zájem o naše služby?

Případné poptávky a dotazy prosím směřujte na adresu deklarace@pelmi.cz

Kontaktovat