Pro vaše zásilky zajistíme komplexní pojištění nad rámec odpovědnosti dopravců. Pojištění sjednáme podle mezinárodních standardů, nejčastěji ICC A (tzv. all-risk), ale na přání zákazníka i v omezeném rozsahu ICC B, nebo ICC C. Je možné připojistit si válečná rizika (WRCC) a rizika stávky (SRCC). Všechny uvedené varianty zahrnují pojištění účasti na společné havárii

Odpovědnost dopravců v mezinárodní dopravě je omezena mezinárodními úmluvami. V případě poškození zásilky bude vyplaceno pouze krytí vyplývající z těchto úmluv:

  • Haag-Visby rules = 2,00 SDR (XDR) za hrubý kilogram zboží, nebo 666,67 SDR (XDR) za jednotku
  • Hamburg rules = 2,50 SDR (XDR) za hrubý kilogram zboží, nebo 835,00 SDR (XDR) za jednotku

Montrealská úmluva = 22 SDR (XDR) za hrubý kilogram zboží

COTIF, CIM = 17,00 SDR (XDR) za hrubý kilogram zboží
CMR = 8,33 SDR (XDR) za hrubý kilogram zboží

Pojištění zásilky doporučujeme i v případě, že hodnota zboží nepřesahuje uvedené limity. Vymahatelnost náhrady škody u rejdařských či leteckých společností je velmi složitá a v mnohých případech neúspěšná. Při vymáhání právní cestou je nutné obrátit se na zahraniční soudy což je komplikované a nákladné.

  • ICC = Institute Cargo Clauses – Standardní doložky o pojištění mezinárodní dopravy, publikované Institute of London Underwriters. Institut Cargo Clauses jsou tři sady doložek poskytujících různou úroveň ochrany: Klauzule „A“ odpovídají obecnému pojmu, který se běžně označuje jako krytí „všech rizik“, zatímco doložky „B“ a „C“ označují nižší úroveň pokrytí a větší počet výluk.

  • WRCC = War Cargo Clauses

  • SRCC = StRike Cargo Clauses

  • GA = General Average = společná havárie – majitelé lodě i majitelé nákladu se poměrnou částkou společně podílejí na nákladech za záchranu lodi a nákladu. V případě této údálosti se nepojištěná zásilka může uvolnit až po složení bankovní záruky. Pojištěné zásilky se uvolňují okamžitě a plnění zajistí pojišťovna.

  • SDR = Special Drawing Rights = zvláštní práva čerpání (kód měny XDR) jsou jednotnou měnou a účetní jednotkou používanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. Aktuální kurz k dohledání na internetu, třeba ČNB zde.