Oznámení – vnitřní oznamovací systém

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedla společnost PELMI, spol. s r.o. oznamovací systém pro informování o protiprávním jednání.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení a jejich posuzování je určena Radka Hosnedlová a při výkonu této funkce postupuje nestranně a je vázaná mlčenlivostí.

Odkaz na úplné znění Zákona o ochraně oznamovatelů zde.

Oznámení lze učinit

  • elektronicky na email oznameni@pelmi.cz
  • v listinné podobě, zaslat na adresu PELMI, spol. s r.o., NEOTEVÍRAT – výhradně k rukám Radka Hosnedlová, Podleská 1065/3, 104 00 Praha 22
  • ústně – osobně, po sjednání schůzky na telefonním čísle +420 724 831 206
  • ústně – telefonicky, na telefonním čísle +420 724 831 206

Oznámení musí obsahovat

  • údaje umožňující určit totožnost oznamovatele v souladu s § 2 odst. 2 zákona (jméno, příjmení, datum narození). Anonymní oznámení nejsou přijímána.
  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

Vyloučení

PELMI, spol. s r.o.,  vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro PELMI nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.