VYSTAVOVÁNÍ KONOSAMENTŮ (FIATA B/L)

FIATA Bill of Lading je nejvýznamnější a nejpropracovanější zasilatelský přepravní dokument současnosti opírající se o jednotná pravidla mezinárodní obchodní komory v Paříži (International Chamber of Commerce – ICC). Výstavce tohoto dokumentu přejímá vůči příkazci odpovědnost za provedení celé multimodální přepravy (tj. přepravy, kde jsou propojeny minimálně dva různé obory přepravy a na kterou je vydán jediný přepravní dokument) včetně svých subdopravců. Pokud dojde k poškození zboží během přepravy při zapojení více dopravních oborů a NEpoužití FIATA B/L, dopravce se zpravidla odvolává, že škoda nastala až v úseku, který zajišťoval jiný dopravce, a tím pádem se vyviňuje. Totéž však zpravidla činí i druhý dopravce. Důkazní břemeno se tímto přesouvá na stranu přepravce, tj. zadavatele přepravy. To on musí věrohodně prokázat, kdy přesně došlo ke škodě, resp. který dopravce je za škodu odpovědný. Naštěstí FIATA Bill of Lading kryje celý úsek přepravy, a tím pádem přináší odesilateli právní jistotu v případě nenadálých událostí po celou trasu. Odpovědnost operátora multimodální přepravy je v ČR limitována za škody vzniklé ztrátou nebo poškozením zboží 835 SDR za každý kus nebo přepravní jednotku nebo 2,50 SDR za každý kg hrubé hmotnosti, přičemž rozhodující je vyšší částka. Ještě je vhodné zmínit, že FIATA B/L je plně akceptovatelný akreditivní doklad dle UCP400 (a novější revize). To znamená v případě, že je sjednán bankovní akreditiv (Letter of Credit), banka akceptuje tento dokument jako plnohodnotný přepravní doklad. Díky řádnému členství v profesní organizaci Svazu spedice a logistiky ČR je společnost PELMI, spol. s r. o. oprávněna vystavovat zákazníkům svým jménem výše zmíněný FIATA Bill of Lading. Každý vystavený FIATA B/L je plně kryt pojištěním odpovědnosti operátora multimodální přepravy. Toto pojištění garantuje národní profesní svaz."

Vzor FIATA Bill of Lading k nahlédnutí

Nahoru